Mest for voksne

… En nærmest bedøvende smerte fik det til at sortne for Voltars øjne, da bødlen endnu engang trak i håndtaget, så det piggede kabinet om Voltars krop endnu engang pressede sig sammen om ham. Han havde ikke længere luft til at skrige, ikke længere kræfter til at kæmpe imod …

Kategorien ‘mest for voksne’ har vi valgt at tage med som en kategori for sig selv, da den råder over de bøger, der handler om voksne mennesker. Bøgerne i denne kategori indeholder gerne modne og alvorlige emner såsom grov vold, sex, psykiske problemer og sygdomme, politik, tortur m.m. Hovedpersonerne er oftest voksne mennesker med voksne problemstillinger.